Animátorka

Opatrovateľká detí

Chcete si niečo vybaviť, nakúpiť prípadne si trochu oddýchnuť, poskytujeme animátorku pre vaše deti v našom zábavnom centre, po vyplnení potrebných dokumentov a zaregistrovaní sa (cca 5min), môžete v čase od 08:30 hod. do 19:30 hod. od Pondelka do Nedele nechať vaše deti v našej opatere. Služby animátorky je možné využíť maximálne na 4 hodiny od 5 rokov veku dieťaťa, maximálny počet 6 detí ,na ktoré pripadá jedna animátorka. Pre deti je pripravený program pod dohľadom animátorky.

Cena 

3,-€ / 1dieťa / hod. + k cenníkovým cenám za interiérové ihrisko  prípadne exteriérové atrakcie -max 4 hodiny.